Usein kysytyt kysymykset

Kokosimme vastaukset usein kysytyille kysymyksille. Kokeneet ammattilaisemme palvelevat mielellään muissa kysymyksissä.

Lataushankkeen suunnittelu

Miten hankkeessa pääsee alkuun?

Taloyhtiön hallituksen kannattaa selvittää asukkaiden suunnitelmat sähköautojen hankinnan suhteen ja kartoittaa ammattilaisen avulla taloyhtiön sähköjärjestelmän sopivuus sähköautojen latauspisteiden asentamiseen.

Mitä taloyhtiön täytyy tehdä latauspistehankkeessa käytännössä? Entä isännöitsijän?

Lataa hankesuunnitelma, jossa käymme läpi taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuus hankkeen eri vaiheissa. 

Kuinka kauan latauspistehankkeen toteuttaminen kestää?

Kartoituksen tilaamisesta latauspisteiden käyttöönottoon kuluu aikaa noin 3–8 viikkoa. On hyvä huomioida, että taloyhtiön päätöksenteko tai asennustyön sesonkiaika voi hidastaa hankkeen etenemistä.

Voinko tilata pelkän Vertek-Kartoituksen?

Taloyhtiönne voi tilata pelkän Vertek-Kartoituksen, selvittääksenne taloyhtiönne mahdollisuudet latauspisteiden asentamiselle. Vertek-Kartoitus tuottaa taloyhtiöllesi ymmärryksen taloyhtiön sähköjärjestelmän tilasta ja soveltuvuudesta latauspistehankkeeseen. Tämä tuottaa kyvyn tehdä järkeviä ratkaisuja taloyhtiösi tarpeisiin. Kun kartoitus on tehty, taloyhtiönne voi edetä nopeallakin aikataululla latauspisteiden asennusvaiheeseen, mikäli taloyhtiösi tilanne tai asukkaiden tarve latauspisteille muuttuu nopeasti.

Mitä latausvalmius tarkoittaa, ja miten se eroaa latausasemasta?

Latauspistevalmius tarkoittaa putkitusta tai muita johtoteitä, joihin voidaan myöhemmin asentaa tarvittava kaapelointi sähköajoneuvojen latauspisteitä varten, sekä kaapelointia sähköajoneuvojen latauspisteitä varten. Käytännössä latauspistevalmius tarkoittaa siis latauslaitteen liityntäpisteen tuomista pysäköintipaikalle, jotta siihen voidaan asentaa sähköauton latauspiste myöhemmin.

Latausasema on sähköauton lataamiseen tarkoitettu laite, jossa on yksi tai useampi latauspiste ja niihin liittyvät suoja-, ohjaus-, tietoliikenne-, ja mittauslaitteet.

 Taloyhtiön sähköjärjestelmä ja muutokset kiinteistössä

Miksi sähköjärjestelmän kunto täytyy tarkastaa?

Sähköjärjestelmä ei pysy kunnossa itsestään, aivan kuten muutkaan rakennuksen osat. Sähkölaitteet ja sähkökeskusten komponentit kuluvat käytössä. Sähkölaitteiston kuntoa pitäisi tarkkailla säännöllisesti, jotta laitteiston käytön turvallisuus voidaan varmistaa. Rikkinäiset tai kuluneet sähkölaitteet, löystyneet liitokset ja sähkölaitteiden pölyisyys voivat aiheuttaa vaaraa kiinteistölle ja asukkaille.

Mikäli sähköjärjestelmä ei ole hyvässä kunnossa tai sen mitoitus on vajavainen, ei latauspisteitäkään voi ottaa käyttöön turvallisesti. Sähköjärjestelmän kunnon tarkistus takaa turvallisen latauspisteiden asennuksen ja käyttöönoton.

Voidaanko latausjärjestelmä lisätä olemassa olevaan infrastruktuuriin?

Kyllä ja parhaimmassa tapauksessa laitteet voidaan lisätä asuntojen omien mittauksien taakse, jolloin latauksen veloittaminen tapahtuu samassa laskussa muun sähkönkulutuksen kanssa.

Voiko lämmitystolpan muuttaa latauspisteeksi?

Kiinteistöliitto ja isännöintiliitto eivät suosittele lämmitystolpasta lataamista. Lataaminen voi vioittaa sähköjärjestelmää ja lämmitystolppaa, koska lämmitystolppia ei ole suunniteltu pitkäkestoiseen ja tehokkaaseen lataamiseen. Turvallinen lataus voidaan varmistaa sähköajoneuvojen lataamiseen tarkoitetulla Type 2-latauslaitteella.

Osaan lämmitystolpista voidaan asentaa Type 2-latauslaite, riippuen johdotuksista ja syöttävistä sulakkeista. Huomioitavaa on, että lämmitystolppia ei ole suunniteltu pitkäkestoiseen ja tehokkaaseen lataamiseen.

Latauspisteiden asennus

Kuinka kauan latauspisteiden asentaminen kestää? Onko parkkialue silloin käytettävissä?

Kokonaisuutena asennustyö kestää noin viikon. Mahdolliset kaivuutyöt vievät korkeintaan päivän, eli parkkipaikat eivät normaalisti ole vuorokautta kauempaa poissa käytöstä.​​​​​​

Mitä asennuksessa on tärkeää ottaa huomioon?

Taloyhtiön sisällä on tärkeää miettiä, investoidaanko ratkaisuun, joka vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin. Sähköajoneuvojen nopean yleistymisen ja latauslaitteiden tarpeen takia latausjärjestelmän tulisi olla laajennettavissa. Tämän takia latausvalmiuksien asennuttaminen etukäteen on fiksua, ja taloyhtiön sähköjärjestelmän laajentaminen on investointi taloyhtiön tulevaisuuteen.

 Latausaika ja latauslaitteiden teho

Kuinka nopeasti latauslaitteet lataavat sähköautoa?

Type 2 -liitännällä savutetaan 3,7 – 22kW latausteho. Latausteho riippuu käytettävissä olevasta tehosta ja syöttävästä kaapeloinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 100 kilometrin ajomatka latautuu pisimmillään noin kuudessa tunnissa (3,7 kW), ja nopeimmillaan jopa yhdessä tunnissa (22kW).

Lisäksi automallien kyvyissä vastaanottaa sähköä on eroja. Esimerkiksi hybridiautot eivät yleensä hyödy yli 3,7 kW:n lataamisesta.

3kW, 11kW, 22kW...? Mikä on hyvä kilowattimäärä taloyhtiön latauspisteisiin?

Yleensä taloyhtiölle riittää peruskäyttöön hyvin 3,7kW:n latauspisteet, mutta mikäli joku asiakas toivoo nopeaa latausmahdollisuutta, kannattaa harkita ainakin yhtä 11kW:n latauspistettä. Huomioithan, että tehokkaamman latauspisteen asentaminen voi edellyttää järeämpiä muutostöitä kiinteistön sähköjärjestelmään.

Mikä on Type 2 -latauslaite, ja miten se eroaa Type 1 -latauslaitteesta? Mistä tiedän, kumpi on latauslaitetyyppi on oikea taloyhtiölleni?

Sähköajoneuvojen lataamiseen käytetään yleensä kahta erilaista latauspistoketta: Type 1 ja Type 2. Näiden latauslaitteiden liittimet ovat erilaiset. Type 2-liitin on kaikkien ajoneuvojen nykyinen standardi ja yleisin liitintyyppi Suomessa. Type 2 -latauskaapeli on vakiona kaikissa uusissa sähköajoneuvoissa, mutta joissakin vanhemmissa aasialaismerkeissä käytetään Type 1-liitäntää (esim. Nissan Leaf 2016). Mikäli taloyhtiössäsi on sähköajoneuvoja omistavia henkilöitä, kannattaa heiltä kysyä, onko jollain Type 1 -liitännän sähköajoneuvo. Mikäli taloyhtiösi on esimerkiksi asennuttamassa kolmea latauslaitetta, ja yhdellä asukkaalla on Type 1 -liitännän sähköajoneuvo, kannattaa harkita yhden laitteen varustamista Type 1 -liitännällä. Liitännän voi vaihtaa myöhemmin Type 2 -liitännäksi, mikäli tarvetta Type 1 -liitännälle ei enää ole. Yleisesti Type 2 -liitännän latauspisteet ovat kuitenkin oikea ja turvallinen ratkaisu taloyhtiöille.

Type 2 -liitännällä savutetaan 3,7 – 22kW latausteho. Latausteho riippuu käytettävissä olevasta tehosta ja syöttävästä kaapeloinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 100 kilometrin ajomatka latautuu pisimmillään noin kuudessa tunnissa (3,7 kW), ja nopeimmillaan jopa yhdessä tunnissa (22kW).

Lisäksi automallien kyvyissä vastaanottaa sähköä on eroja. Esimerkiksi hybridiautot eivät yleensä hyödy yli 3,7 kW:n lataamisesta.

Hidaslataus, peruslataus, pikalataus, mitä nämä tarkoittavat? Mikä näistä sopii taloyhtiölle?

Hidaslataus (lataus pistorasiasta) tarkoittaa latausta, joka tehdään normaalista kotitalouspistorasiasta yleensä auton mukana toimitettavalla latauskaapelilla. -> tähän jotain miksi ei kannata/ei ole turvallista

Peruslataus (Type 2 -lataus) tarkoittaa keskinopeaa latausta, jossa sähkö tulee ajoneuvoon latauspisteen kautta. Latauspiste tarkoittaa kiinteästi asennettua, tarvittavilla turvalaitteilla sekä lataukseen suunnitelluilla liittimillä varustettua laitetta. Peruslatausasemat ovat suositeltava ja lähes kaikkiin tarpeisiin riittävä ratkaisu taloyhtiöille.

Pikalatausasema on yli 50kW:n tehoinen latauspiste. Monet julkiset latausasemat esimerkiksi huoltoasemilla on pikalatausasemia. Käytännössä pikalatausasemat ovat lähes aina liian tehokkaita taloyhtiöiden sähköjärjestelmille, eikä niistä saavuteta normaalissa asukaskäytössä hyötyä Type 2 -liittimen peruslatausasemiin verrattuna.

  Lataushankkeen kustannukset

Kuinka paljon latauspistehanke asentaminen maksaa?

Latauspistehankkeen hinta vaihtelee taloyhtiöstä riippuen, sen mukaan miten helppoa latauspisteen asentaminen taloyhtiöön on. Hintaan vaikuttavat mahdolliset muutokset sähköjärjestelmään, kaivuutyöt tai pitkät välimatkat kiinteistöllä. Latauslaitteen hintaan vaikuttavat toivotut ominaisuudet, esimerkiksi lataustehon suhteen.

Joutuuko muut asukkaat maksamaan latauslaitteista ja niitä käyttävien asukkaiden virrankulutuksesta?

Yleensä taloyhtiö maksaa järjestelmän käyttöönotosta, ja latauspisteiden käyttäjät maksavat virrankulutuksesta.

Yhtiökokous voi päättää, että kaikki osakkaat hankkivat latauspisteen itse sähköauton hankinnan yhteydessä osakasmuutostyönä.

Hallituksen kannattaa ohjeistaa osakkaita laitevalinnasta, jotta järjestelmä rakentuu ehjäksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhtiön vastuulla on varmistaa riittävä sähköjärjestelmän kapasiteetti ja turvallisuus, jotta kaikki asukkaat voivat halutessaan hankkia ja asennuttaa latauspisteen.

 ARAn hankintatuki

Mikä on ARAn tuki?

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksia taloyhtiöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.

Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista aina 90 000 euroon asti. Edellytyksenä avustukselle on, että taloyhtiö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Vertek-Kartoitus tuottaa valmiit sisällöt ARAn tukihakemuksen taloyhtiöllesi. Nopeus on valttia tukihakemuksen lähettämisessä, koska ARAn vuosittaiset määrärahat avustuksiin ovat rajalliset. Katso avustuksien ajankohtainen tilanne ARA:n sivuilta https://bit.ly/ARA-avustus

Vertek osaa arvioida, kuinka paljon taloyhtiösi tulee todennäköisesti saamaan tukea ARAlta. Lisäksi Vertekillä on ajantaisainen tieto tukihakemuksen käsittelyajan arviosta.

Kuinka paljon ARAn hankintatuki on hankkeen kokonaiskustannuksista?

Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista aina 90 000 euroon asti. Edellytyksenä avustukselle on, että taloyhtiö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Miten ARAn avustusta haetaan?

Avustus haetaan Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARAn verkkoasioinnissa. Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustushakemus on jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu. Vertek-Kartoitus tuottaa valmiit sisällöt ARAn tukihakemuksen taloyhtiöllesi.

Kuinka nopeasti avustuksen saa?

Avustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten käsittely on ollut pitkään ruuhkautunut, käsittelyajan ollen noin 5 kuukautta. Katso avustuksien ajankohtainen tilanne ARAn sivuilta https://bit.ly/ARA-avustus

 Jäikö jokin vielä mietityttämään?

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin lataushankkeeseen liittyen. Voit soittaa tai jättää viestin milloin tahansa.

Puhelin: (02) 850 6600
Sähköposti: sahkoautoilu@vertek.fi

Jätä yhteydenottopyyntö tästä

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä:

Kirjoita vastaus numerona

  Vertekin asentamat sähköautojen latauspisteet nostavat kiinteistön arvoa ja asukastyytyväisyyttä   Juuri nyt on oikea aika latauspist…

Vertek toimittaa sähköautojen latauspisteet kokonaisratkaisuna taloyhtiöösi Turun alueella   Vertek tekee latauspisteiden käyttöönotosta…

Onko taloyhtiösi sähköjärjestelmä ajan tasalla? Miten latauspistehankkeessa pääsee alkuun? Mistä voi tietää, mitkä latauspisteet ovat järkevä…

Miten latauspistehanke etenee käytännössä? Mitä taloyhtiösi ja isännöitsijän täytyy tehdä latauspistehankkeessa? Lataa hankesuunnitelma…

Usein kysytyt kysymykset Kokosimme vastaukset usein kysytyille kysymyksille. Kokeneet ammattilaisemme palvelevat mielellään muissa kysymyks…

”Vertekin korkea ammattitaito ja pitkä kokemus takaa sen, että voimme luottaa tuotteiden ja asennusten olevan juuri niin kuin kuuluukin. Talo…