Arvomme

Vertek Oy:n ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka ohjaa Vertek-konsernin toiminnan kehittämistä. Se antaa yhtiöille sekä henkilöstölle toiminnan suuntaviivat niiden pyrkiessä parantamaan toiminnan laadun kautta asiakastyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Toimintapolitiikka perustuu Vertek-konsernin yhteisiin arvoihin ja sisältää selkeän viestin sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

Vertek-konserni on sitoutunut ottamaan kaikissa toiminnoissaan huomioon ympäristönäkökohdat ja kaikilla konsernin yrityksillä on sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Yhtiöiden tarkoituksena on toimittaa asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Tämä edellyttää meiltä asiakkaiden tarpeiden tunnistamista sekä laadukasta toimintaa.

Jokainen työntekijämme vastaa omalta osaltaan laadukkaasta työstä sekä turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioiden korkeasta tasosta. Pyrimme ohjaamaan prosessejamme tehokkaasti. Yrityksen johto huolehtii siitä, että laadun syntymiselle on luotu riittävät edellytykset kaikissa johtamisen, suunnittelun ja toteutuksen vaiheissa sekä siitä, että jokainen on tietoinen laatuun liittyvistä tavoitteista ja toimintatavoista. Toimintaamme määrittävät myös lait, asetukset ja viranomaismääräykset, jotka huomioimme ohjatessamme prosessejamme. Jokainen yrityksissämme ja niiden prosesseissa työskentelevä henkilö on sitoutunut toimimaan toimintajärjestelmän ohjeiden ja hengen mukaisesti siten, että toimintamme ja kilpailukykymme jatkuvasti paranee.

Vertek konsernin esimiehet ovat asemansa puolesta erityisessä vastuussa turvallisuus-, terveys-, ja ympäristöasioista. Pidämme koko henkilöstömme ajan tasalla toimintaamme liittyvistä turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioista kuin myös laatuasioista.