Vastuullisuus

Vastuullisuusohjelma on olennainen osa yhtiömme toimintaa, joka pyrkii tasapainottamaan liiketoiminnan kasvua ja voittoa ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten kanssa. Vastuullisuusohjelma heijastaa sitoutumista kestävään kehitykseen, vastuulliseen toimintaan ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.
VSV-konsernissa keskitytään neljään pääteemaan, jotka vastaavat konsernille asetettuihin tavoitteisiin.


TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI

Työyhteisömme hyvinvointi on ohjelman ytimessä. Pyrimme tarjoamaan turvallisen sekä terveellisen työympäristön, jossa työelämän ja yksityiselämän tasapaino, työntekijöiden osallistuminen ja koulutusmahdollisuudet ovat keskiössä.
Työntekijöiden hyvinvointi tukee yrityksen menestystä ja mainetta.

YHTEISKUNNALLINEN VASTUU

Yhteiskunnallisen vastuu on olennainen osa kestävää liiketoimintaa. Haluamme olla merkittävä, hyvämaineinen ja näkyvä alueellinen toimija. VSV-konserni pyrkii tukemaan paikallista yhteistöä, luomaan työpaikkoja ja kantamaan ympäristövastuuta.
Toimimme huoltovarmuuskriittisellä alalla. Pidämme konsernin talouden vakaana ja varmistamme toiminnan jatkuvuuden ja valmiuden varautumissuunnittelun, riskienarvioinnin sekä harjoittelun avulla.

ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ

Elinvoimainen ympäristö on keskeinen osa vastuullisuuttamme, mikä kuvastaa yrityksemme sitoutumista ympäristönsuojeluun. Elinvoimainen ympäristö ei ole vain velvollisuutemme, vaan se tuo meille pitkän aikavälin kilpailuetua ja taloudellisia etuja. Etenemme kohti hiilineutraaliutta, pyrkien toimimaan vastuullisesti ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

VAHVA ASIAKASKOKEMUS

Asiakaskokemuksemme vastuullisuuden näkökulmasta on keino erottua markkinoilla ja rakentaa vahvaa asiakassuhdetta. Haluamme sen avulla osoittaa yrityksemme sitoutumista asiakkaidemme hyvinvointiin.
Asiakaskokemuksemme lupaa häiriöttömän energianjakelun, toiminnan jatkuvuuden sekä hyvällä tasolla olevan asiakastyytyväisyyden.
 


Whistleblowing eli anonyymi ilmoituskanava

Vertek Oy on sitoutunut toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Koska eettinen toimintakulttuuri on meille tärkeää, haluamme seurata eettisten periaatteidemme toteutumista systemaattisesti jokapäiväisessä toiminnassamme. Siksi meillä on käytössä yhteistyökumppanimme kanssa anonyymi ilmoituskanava eli ns. whistleblowing-palvelu, jolla voit ilmoittaa, mikäli epäilet meitä väärinkäytöksistä tai toiminnasta, joka ei noudata eettisiä periaatteitamme.

Whistleblowing-palvelun avulla voit ilmoittaa meille vakavista väärinkäytösriskeistä, jotka vaikuttavat ihmisiin, organisaatioomme, yhteiskuntaan tai ympäristöön. Ilmoituksesi voi sisältää tietoja rikoksista, säännönvastaisuuksista sekä EU:n tai kansallisten lakien rikkomuksista työympäristössä.

Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi, mutta ilmoitukset pitää tehdä hyvässä uskossa. Tietoisesti totuudenvastaisten ilmoitusten jättäminen palveluun on kuitenkin kiellettyä ja saattaa johtaa jatkotoimenpiteisiin.

Voit tehdä ilmoituksen väärinkäytöksestä joko omalla nimelläsi tai nimettömänä. Henkilöllisyyttäsi ei pystytä yhdistämään nimettömänä tekemääsi ilmoitukseen. Ilmoituksia käsittelevät vain erikseen nimetyt henkilöt, jotka ovat velvollisia käsittelemään ilmoituksen puolueettomasti ja riippumattomasti.

Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu helposti ja turvallisesti seuraamalla lomakkeessa olevia ohjeita. Kun lähetät ilmoituksesi, saat ruudulle tunnuksen, salasanan ja linkin. Tallenna ne turvalliseen paikkaan. Pystyt seuraamaan asian käsittelyä vain näiden avulla, mutta et pysty vastaamaan tai muokkaamaan lähettämääsi ilmoitusta.

Pääset tekemään ilmoituksen täältä Whistleblower

Whistleblower-ilmoituskanavan tietosuojaseloste.pdf