Joustavuus ja sujuvuus takaavat toimivan arjen

Vertek ja Euroports Rauma ovat tehneet yhteistyötä jo vuosikymmenien ajan. Ammattitaito, ennakointi ja kyky reagoida nopeasti sekä alueen ja toiminnan vaatimusten tunteminen ovat kaikki tekijöitä, joilla taataan keskeytymätön ja turvallinen satamaoperointi.

Pitkäaikainen yhteistyö pohjautuu aina monen tekijän summaan. Luotettavuus, laatu ja palvelualttius ovat asioita, joista Vertekin ammattilaiset saavat kiitosta.

– Itse olen tullut taloon vuonna 1991, jolloin toimimme nimellä Oy Rauma Stevedoring Ltd, ja jo tuolloin teimme yhteistyötä. Tiiviin yhteistyön juuret kantavat vuoteen 1976, jolloin Rauman Sähköpalvelu on perustettu, Europortsin rakennuspäällikkö Arto Suvanto taustoittaa.

Noista ajoista molempien tahojen nimet ja omistussuhteet, kuten myös osa toiminnoista, ovat muuttuneet. Muuttuva maailma on muuttanut omalta osaltaan luonnollisesti myös yhteistyön sisältöä.

– 90-luvulla Rauman satama-alueelle rakennettiin paperiteollisuuden kasvun myötä paljon uusia varastoja. Parin vuoden välein tehtiin noin puolentoista hehtaarin paperivarastot. 2000-luvun aikana uusien varastojen rakentaminen on vaihtunut olemassa olevan infrastruktuurin korjaamiseen, mikä tarkoittaa sähkötöissä enemmän kunnossapito- ja huoltotoimintoja.

Vertekin liiketoimintapäällikkö Jonne Viitanen on työskennellyt pitkään sähkö- ja tietoliikennealan palveluita tarjoavassa yhtiössä. Euroports-yhteistyö kuuluu yrityksen teollisuuden palvelujen kategoriaan, jotka kuuluvat hänen vastuulleen Vertekissä.

– Itselläni on hyvin tuoreita kokemuksia, mutta verrattain lyhyessä ajassa olen saanut huomata, että yhteistyömme toimii erittäin hyvin. Kattavan palvelutarjontamme lisäksi ehdoton etu on pitkä yhteinen historia. Me tunnemme Europortsin toimintatavat ja -tilat sekä alueen läpikotaisin, mikä helpottaa päivittäistä toimintaa huomattavasti, Viitanen sanoo.

Tutut tekijät tuntevat vaatimukset

Yhteistyötä tehdään käytännössä vuoden jokaisena arkipäivänä. Alueella työskentelee vähintään yksi Vertekin asentaja joka päivä, mutta tarpeen vaatiessa alueelle saadaan isompikin miehitys nopealla aikataululla.

– Arvostan sitä, että Vertekillä henkilöstön vaihtuvuus on erittäin vähäistä. Tällöin tiedän, että alueellamme työskentelee aina sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat toimintamme ja sen vaatimukset. He kykenevät työskentelemään itsenäisesti ja pystymme käymään asiat läpi pääsääntöisesti joko puhelimitse tai sähköpostilla, Suvanto sanoo.

– Meillä on jätetty turhat välikädet pois, jotta päivittäinen toiminta olisi mahdollisimman sujuvaa. Toisin sanoen Euroports tilaajana ohjaa meidän asentajaamme suoraan kentällä, eikä kaikkia asioita kierrätetä esimerkiksi minun kauttani. He puhuvat samaa kieltä ja näin työt tulevat tehdyksi, Viitanen lisää.

Käytönjohtajuus on osa jatkuvaa, joskaan ei aivan jokapäiväistä työtä. Kyseessä on vastuuhenkilö, jonka sähkölaitteiston haltija, eli tässä tapauksessa Euroports nimeää luokan 2 ja 3 sähkölaitteistoille.

– Laki sanoo, että mikäli sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V:n nimellisjännitteisiä osia tai laitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA:n, pitää sähkölaitteistolle nimetä käytönjohtaja. Vertek toteuttaa vastaavaa palvelua Rauman seudulla usealle yritykselle ja yhteisölle. Usein on järkevämpää ottaa tähän ammattilainen ulkopuolelta, kuin palkata taloon pätevyydet omaava henkilö, Viitanen kertoo.

Turvallisuus ykkösprioriteettina

Sähkö näyttelee isoa roolia satamaoperaattorin toiminnoissa infrastruktuurin lisäksi myös kalustossa. Mahdolliset häiriötilanteet on saatava nopeasti kuntoon, jotta toiminta ei keskeydy.

– Meillä on 30 hehtaaria varasto- ja toimistotilaa, joten sen myötä riittää työtä jo lamppujen vaihtamisessa. Paikallinen palvelu on oma valttinsa, sillä jos esimerkiksi kuljetinlaitteistoon tulee vika lastausvaiheessa, saamme Vertekiltä lyhyellä varoitusajalla ammattimiehen paikalle virka-ajan ulkopuolellakin, Suvanto kertoo.

– Sähkövikoja tulee vähenevissä määrin, sillä asiat on harkittu etukäteen hyvin tarkoin, mutta ainahan niille on mahdollisuus olemassa. Varsinaista päivystysrinkiä meillä ei Europortsilla ole, mutta alueella työskentelevät tietävät, että hälytyskeikkoja saattaa tulla. He ovat lähteneet tarvittaessa aina ripeästi liikkeelle ja sähköverkkoja päivystävät henkilötkin ovat tarvittaessa aina apuna, Viitanen kiittelee

Viimeisten vuosien aikana yhteistyön isompia kokonaisuuksia ovat olleet puutavarakontitusaseman ja sen hallien rakentaminen. Työ sisälsi muun muassa valaistusten sähkötyöt ja paloilmoitinten asentamiset sekä kontituslaitteen sähköasennukset.

– Vahvuuksiamme on varmasti monipuolisuus. Olkoon kyseessä sitten yhden pistorasian lisäys tai ison tehdashallin sähköistys, tulee kaikki samalta toimittajalta. Me pystymme toimittamaan kaiken kokoisten toimijoiden tarpeisiin räätälöidyt palvelut, Viitanen sanoo.

– Liikenteen jatkuva sähköistyminen ja päästöttömät ratkaisut ovat asioita, joita seuraamme tarkoin ja olemme siinä kehityksessä ajantasaisesti mukana. Uusia innovaatioita tulee ja me haluamme olla mukana esimerkiksi erilaisten pilottihankkeiden muodossa. Aurinkopaneelit ja sähköautojen lataaminen ovat tapetilla kotitalouksien lisäksi myös yrityksissä, Viitanen lisää.

Muiden teollisten ympäristöjen tapaan myös satama-alue on oma maailmansa, jossa turvallisuus on ykkösprioriteetti. Jatkuva raskas liikenne ja operointikalusto vaativat esimerkiksi pimeän aikaan valaistuksen, joka on kunnossa.

– Sähköjärjestelmien kannalta teollisuudessa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta kaikissa paikoissa on omat lainalaisuutensa. Turvallisuus on sekä Vertekille että Europortsille läpi koko organisaatioiden tärkeä asia, johon molemmat tahot panostavat. Olemme siis myös tämän osalta samalla asialla, Viitanen painottaa.

TEKSTI & KUVAT: Marko Östman

Ajankohtaista

Toimitusjohtaja Jarno Salmisen pääkirjoitus VSV-konsernin asiakaslehdessä.

Vastaat paikallisen tiimin johtamisesta, asiakassuhteista ja projektien toimituksista.

Tehtäviisi kuuluu mm. esihenkilötyöt, projektien hoito ja työsuunnittelu, asiakasyhteistyö sekä tarjouslaskenta.

Kuituverkon rakentamisprojektiin Raisioon, Uuteenkaupunkiin, Raumalle ja Huittisiin.