Yritys

VERTEK on osaava yhteistyökumppani, kun tarvitset korkealuokkaisia sähkö-, automaatio- tai tietoliikennealan palveluja.

VERTEK Oy on Vakka-Suomen Voima Oy:n ja Rauman Energia Oy:n omistama yritys. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2016 n. 20milj. euroa ja henkilöstön määrä n. 140. VERTEKillä on liiketoimintaa Vakka-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Turun talousalueilla.

VERTEK tuottaa sähkö- ja tietoliikennealan monipuolisia palveluita ja ratkaisuja asiakkaan tarpeista lähtien. Menestyksemme perustuu osaavaan henkilökuntaan, kokonaisvaltaisesta toiminnan laadusta lähtevään hintakilpailukykyyn, palveluiden ja tuotteiden hyvään laatuun sekä pitäviin toimitusaikoihin.

Vertek Sähköpalvelu Oy siirtyi Vertek Oy:n omistukseen 20.9.2011. Vertek Sähköpalvelu on vuonna 1977 toimintansa aloittanut sähkö-ja telealan urakointiliike. Yrityksellä on S1-sähkö-,TY-tele-ja paloilmoitinlaitteistojen urakointioikeudet. Henkilöstön määrä on n. 30. Toimipisteet sijaitsevat Raumalla (pääkonttori), Uudessakaupungissa sekä Olkiluodossa.

 

Vertek Oy:n ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka ohjaa Vertek-konsernin toiminnan kehittämistä. Se antaa yhtiöille sekä henkilöstölle toiminnan suuntaviivat niiden pyrkiessä parantamaan toiminnan laadun kautta asiakastyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Toimintapolitiikka perustuu Vertek-konsernin yhteisiin arvoihin ja sisältää selkeän viestin sekä henkilökunnalle että asiakkaille.
Vertek-konserni on sitoutunut ottamaan kaikissa toiminnoissaan huomioon ympäristönäkökohdat ja kaikilla konsernin yrityksillä on sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät.
Yhtiöiden tarkoituksena on toimittaa asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Tämä edellyttää meiltä asiakkaiden tarpeiden tunnistamista sekä laadukasta toimintaa.
 
Jokainen vastaa omassa työssään laadun syntymisestä sekä turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioista ja prosessejamme ohjataan tehokkaasti. Yrityksen johto huolehtii siitä, että laadun syntymiselle on luotu riittävät edellytykset kaikissa johtamisen, suunnittelun ja toteutuksen vaiheissa sekä siitä, että jokainen on tietoinen laatuun liittyvistä tavoitteista ja toimintatavoista. Myös lait, asetukset ja viranomaismääräykset on tunnistettu ja huomioitu toiminnassamme. Jokainen yrityksissämme ja niiden prosesseissa työskentelevä henkilö on sitoutunut toimimaan toimintajärjestelmän ohjeiden ja hengen mukaisesti siten, että toimintamme ja kilpailukykymme jatkuvasti paranee.
Kaikki esimiehemme ovat asemansa puolesta erityisessä vastuussa turvallisuus-, terveys-, ja ympäristöasioista. Kaikissa Vertek-konsernin yksiköissä järjestetään tiedotustilaisuuksia näistä, sekä laatuasioista.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8