Vertek on VSP:n kasvot kentällä

Vertek Oy:n toimitusjohtaja Simo Rosendahl ja Vakka-Suomen Puhelin Oy:n toimitusjohtaja Matti Nurmi käyvät neuvottelupöydän ääressä läpi yhteisten projektien etenemistä. Keskustelusta huomaa, että he ovat istuneet samalla asialla useamman kerran.

 • Yhteistyömme ehdoton vahvuus on samanlainen kulttuuriperimä. Pitkään jatkuneen yhteistyön myötä on helppo yhdessä kehittää toimintatapoja ja katsoa tulevaisuuteen, Rosendahl kertoo.

Vertekin ja VSP:n yhteinen historia kantaa vuoteen 1999, jolloin VSP tuli VSV:n osakkaaksi. Tuolloin VSP ulkoisti oman verkonrakennuksensa Vertekille. Samalla kahdeksan henkilöä siirtyi VSP:stä Vertekin palvelukseen. Osakkuudestaan VSP luopui vuonna 2008.

Seuraava merkittävä virstanpylväs ajoittuu vuoteen 2014, jolloin VSP:n liittymätoimitukset ja liittymäviankorjaukset ulkoistettiin Vertekille. Tässä yhteydessä Vertekin palvelukseen siirtyi seitsemän henkilöä VSP:stä.

 • Viime vuonna ostimme Eurajoen Puhelimen liiketoiminnan, ja ulkoistimme sen osalta verkonrakennuksen ja asennustoiminnan Vertekille. Näin saimme varmistettua, että toimimme samojen prosessien mukaan myös tällä meille uudella alueella, Nurmi kertoo.
 • Tämä oli hyvää jatkoa yhteistyöhömme, sillä se tukee Vertekin tietoliikennepalveluiden kasvua Rauman seudulla. Olemme saaneet ulkoistusten myötä lisää osaavaa väkeä palvelukseemme, Rosendahl lisää.

Leveiden hartioiden ketterä kumppani

Vertekin ja VSP:n yhteistyö on nimensä mukaisesti yhdessä tekemistä. Yhtiöillä on samat sähköverkko- ja valokuitukaivuut. Vertek hoitaa esimerkiksi VSP:n teleasennukset ja VSP tuottaa VSV-konsernille vikapalvelun, vaihteen ja IT-servicedeskin.

 • Yhteistyömme on erittäin aktiivista ja päivittäistä. Vertek on verkonrakennuksen, viankorjausten ja liittymätoimitusten osalta meidän pääkumppanimme. He ovat VSP:n kasvot kentällä asiakkaiden luona, Nurmi kertoo.
 • Teemme yhdessä eri laajuisia projekteja jatkuvasti laajentuneella toimialueella. Vertek tekee meille täydennysrakentamista sekä kokonaan uusia alueita, joille on myyty meidän palveluitamme.

VSP tuottaa yrityksille ulkoistettua asiakaspalvelua sekä IT- ja tietoliikennepalveluita. Kuluttajille ja taloyhtiöille se tarjoaa nopeat nettiyhteydet ja kattavat tv-palvelut. Viime vuoden 22 miljoonan euron liikevaihdosta noin puolet muodostui ulkoistetusta monikanavaisesta asiakaspalvelusta laajalle toimialakirjolle. 

 • Laadukas palvelutuotanto lähtee motivoituneista, innostuneista ja sitoutuneista ihmisistä. Monen alan ammattilaisten osaaminen ja tietotaito tukevat toisiaan. Meillä on riittävän leveät hartiat toimia kumppanina alansa johtaville toimijoille, mutta samalla olemme nopeisiin liikkeisiin kykenevä ketterä kumppani, Nurmi sanoo.
VSP:n toimitusjohtaja Matti Nurmi (vas.) ja Vertekin toimitusjohtaja Simo Rosendahl.

Luottamus vankalla pohjalla

Vertek ja VSP ovat alueellisesti vahvoja toimijoita. VSP työllistää yhteensä noin 450 henkilöä ja Vertek noin 170, joista reilu puolet työskentelee Uudessakaupungissa.

 • Kannamme molemmat yhteiskuntavastuuta monin tavoin. Työllistäminen on yksi tärkeä osa sitä, mutta olemme myös mukana tukemassa erilaisia paikallisia toimintoja. Meillä on iso intressi auttaa toisiamme menestymään entistäkin paremmin, Rosendahl toteaa.

Kuten mainittua, on Vertekin ja VSP:n henkilöstöt myös toistensa kasvot kentällä. Tämä vaatii lujan luottamussuhteen, sillä molemmat ovat tärkeässä roolissa tuottaessaan kumppaninsa asiakkaille ensiluokkaista palvelua.

 • On tärkeää, että molemmat tietävät toistensa toimintatavat ja tuotteet. Kaikki tämä luo sen luottamuksen, johon toimivassa yhteistyössä on hyvä nojata, Nurmi sanoo.
 • Tiedostamme kaikilla organisaation osa-alueilla, että jos emme hoida omaa tehtäväämme kunnialla, vaikuttaa se VSP:n asiakkaiden kokemuksiin, Rosendahl lisää.

Molemmat antavatkin tästä ansaittua kiitosta.

 • Haluan kiittää Vertekin porukkaa sitoutumisesta ja venymisestä jokapäiväisessä työssä. He tekevät töitä kentällä vaihtelevissa olosuhteissa ja yllättävissä tilanteissa, ja me arvostamme sitä todella paljon, Nurmi painottaa.
 • Henkilöstömme osaaminen ja motivaatio ovat onnistuneen arjen tae. Sitoutunut porukka on myös aina valmis kehittämään omaa tekemistään. Hiljainen tieto siirtyy päivittäisessä arjessa kokeneemmilta nuoremmille, ja se luo jatkuvuutta, Rosendahl sanoo.

Ajankohtaista

Mika Niemi nauttii työsuhde-etuna kauniista kesäisistä maisemista. Työpäivät vierähtävät katoilla, sillä keväästä syksyyn hän keskittyy aurinkopaneelien asennuksiin.

Toimitusjohtaja Jarno Salmisen pääkirjoitus VSV-konsernin asiakaslehdessä.

Vastaat paikallisen tiimin johtamisesta, asiakassuhteista ja projektien toimituksista.

Tehtäviisi kuuluu mm. esihenkilötyöt, projektien hoito ja työsuunnittelu, asiakasyhteistyö sekä tarjouslaskenta.