Vertek konserni on sitoutunut Elenian turvallisuusmanifestiin 11.2.2019 alkaen

Sähköverkkoyhtiö Elenia on kumppaniyhtiöineen julkaissut yhteisen turvallisuusmanifestin maanantaina 11.2.2019. Vertek konserni on sitoutunut tähän tärkeään TEKO - terveenä kotiin -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että jokainen työntekijä pääsee aina terveenä kotiin työpäivän jälkeen. Turvallisuusmanifestin on allekirjoittanut 42 sähköverkon rakennus- ja kunnossapitoyhtiötä Vertek mukaan lukien. Manifestilla herätellään entistä vastuullisempaan asenteeseen ja otteeseen työturvallisuudessa. Yhteisenä tavoitteena on, että työtapaturmia ei enää tapahdu.

Jokaisen työntekijän oma ja kaikkien yhteinen asenne vaikuttaa työnteon turvallisuuteen. Jokaisen on tunnettava oma vastuunsa työnsä turvallisuudesta ja koko työporukan turvallisuudesta. Työmailla tulee huomioida myös kaikkien niiden läheisyydessä liikkuvien turvallisuus. Elenian verkkojohtaja Jorma Myllymäki toteaa seuraavasti: "Ensin työnantajien on ehdottomasti pidettävä huolta, että kaikilla sähköverkossa työtään tekevillä on osaaminen, varusteet ja työvälineet aina kunnossa. Kun työnteon edellytykset on erinomaisella tasolla, on jokaisen omalla työasenteellaan vastuullisesti huolehdittava, että turvallisia työkäytäntöjä noudatetaan tinkimättömästi osana arkea”.

TEKO - terveenä kotiin -hankkeeseen on ryhdytty nyt, sillä viime vuosina on havahduttu turvallisuustilanteiden seurantaan työmailla. On todettu, että mitä aukottomammin kaikki läheltä piti -tilanteet kirjataan ja käsitellään, sitä vähemmän tapaturmia sattuu. Tieto muuttaa asennetta ja edelleen työnteon käytäntöjä. Kun turvallisuushavaintojen raportointi on entistä tarkempaa, tulee esiin, mitä olisi voinut sattua ja tiedon perusteella voidaan suunnitella turvallisempi tapa työskennellä. Turvallisuusmanifestin myötä ovat Elenia ja kumppaniyhtiöt sopineet, että tapaturman sattuessa kuukauden sisään yhtiöiden toimitusjohtajat käsittelevät kasvotusten, miten olisi pitänyt toimia toisin. Tavoite on oppia yhdessä ja löytää näin parhaimmat ratkaisut työturvallisuuden tason nostamiseksi.

Vertek konsernilla on tehty turvallisuushavaintoja jo useamman vuoden ajan. Työntekijöitä myös kannustetaan niiden tekemiseen ja havainnot käsitellään säännöllisesti. Jokaisella on mahdollisuus niin vaikuttaa oman työntekonsa turvallisuuteen kuin seurata jo tehtyjä turvallisuushavaintoja. Työturvallisuus on yksi Vertekin tärkeimmistä ja pysyvistä arvoista.

Ajankohtaista

Vertek tuottaa Rauman Satama Oy:lle sähköpalvelut niin kunnossapidon kuin saneerausten osalta. Viime vuosina on muun muassa uusittu mastoihin…

Tänä vuonna lahjoitamme joulumuistamisiin tarkoitetut varat Itämeren suojeluun. Hyvää joulua! 🎄 #vertek #itämerensuojelu #joululahja

Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme Takana on toinen peräkkäinen poikkeuksellinen vuosi, joka on vaatinut paljon sopeutumista, joust…

Vertek Sähköpalvelun liiketoimintajohtajana aloitti Pasi Leino