Vertek-konserni jatkoi vuonna 2019 uudistumistaan

Vertek-konserni jatkoi vuonna 2019 uudistumistaan. Yhtiön päivitetty strategia hyväksyttiin ja muutos kohti yhtenäistä Vertekiä jatkui. Taloudellinen tulos edelliseen vuoteen verrattuna parani operatiivisella tasolla, mutta pitkiin projekteihin tehdyt alaskirjaukset rasittivat vuotta 2019 merkittävästi.

”Palveluliiketoimintamme kasvaa voimakkaasti. Teollisuuden sähkökunnossapito on pitkälti ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka ytimessä on suunnitelmallisuus. Asiakas asettaa tavoitteet ja me pyrimme ylittämään ne.” Simo Rosendahl. 

Tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset ja vuoden aikana tehdyt uudet liiketoiminta-avaukset ja solmitut sopimukset vahvistavat Vertekin asemaa markkinoilla. Näistä esimerkkinä sähkötöihin liittyvä kolmen vuoden jatkosopimus Yara Uudenkaupungin tehtaiden kanssa sekä merkittävä sopimus Osuuskauppa Keulan kanssa Rauman Prisman laajennukseen liittyvästä sähköurakasta. Näkymiä parantaa lisäksi pitkän aikavälin taloudellisesti haasteellisten projektikantojen päättyminen merkittäviltä osin vuonna 2020.

Läsnäoloa Turun alueella vahvistettiin alkuvuodesta 2019 avaamalla toimipiste Raisioon. Logistisesti hyvällä ja näkyvällä paikalla toimii sekä Vertek että Vertek Sähköpalvelu ja Lännen Omavoima.

Palveluliiketoimintoihin liittyvää organisaatiota vahvistettiin ja alkuvuodesta toimintansa käynnisti jakeluverkkoyhtiöille palveluja tuottava Verkkopalvelut-yksikkö, jonka palvelukyky joutui tulikokeeseen Aapeli myrskyssä heti toiminnan käynnistymisen jälkeen. Työturvallisuus kehittyi myös hyvin, tapaturmataajuus laski ja turvallisuuskulttuuri nousi. Tämä näkyi mm. kasvaneina turvallisuushavaintojen ja töihin liittyvien riskienarviointi määrien kasvuna.

”Vertek haluaa olla keskellä energia-alan murrosta ja varmistaa kehittymisen energia-alan edelläkävijänä. Tässä osaava henkilöstö, asiakkaat ja eri sidosryhmät ovat avainasemassa.” Simo Rosendahl.

Lue koko VSV-konsernin vuosikertomus täältä:

VSV vuosikertomus 2019.pdf

Ajankohtaista

Meille tarvitaan tänäkin vuonna useampia reippaita tyyppejä töihin.

Mitä toimenkuvaasi kuuluu? Tietoliikenneverkon kunnossapitoa ja rakentamista yhdessä kuuden hengen tiimin kanssa. Huolehdin, että VSP:n ti…

Voimahahmo-juttusarjassa tutustumme konsernimme arjen supersankareihin.

Vertek ja VSP tekevät tiivistä yhteistyötä sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä molemmat tuottavat palveluita toisilleen. Vahvan luottamussuhteen varaan on helppo nojata arjessa, jossa palvellaan kumppanin asiakkaita.