Rauman Satama Oy – valotehoa kuin pienessä kunnassa

Vertek tuottaa Rauman Satama Oy:lle sähköpalvelut niin kunnossapidon kuin saneerausten osalta. Viime vuosina on muun muassa uusittu mastoihin LED-valoheittimet sekä sähköistetty laituripollareita. Satama-alueella käytetään vuositasolla sähköä noin 2500 megawattituntia, josta noin 2000 menee valaistukseen.

Rauman satama ja sen toiminta ovat olleet jo vuosisatojen ajan iso osa alueellista elinvoimaisuutta. Tänäkin päivänä Rauma on yksi tärkeimmistä vienti- ja tuontiväylistä. Rauman Satama Oy ja Vertek Oy ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo vuosikymmeniä.

  • Yhteistyömme painottuu pääasiassa satama-alueen valaistusverkkoon. Työ voidaan jakaa käytännössä kahteen osaan, eli teemme jatkuvaa kunnossapitotyötä sekä hälytystöitä sen mukaan miten mahdollisia vikoja ilmenee, ja tämän lisäksi rakennetaan uutta, Vertek Oy:n työnjohtaja Hannes Haapanen taustoittaa.

Vertek on ollut aktiivisesti mukana sataman sähkönjakeluun liittyvissä projekteissa, kuten esimerkiksi laivoihin käyttösähköä syöttävien uusien laiturien pollarisähköjen toteuttamisessa.Myös aiemmin sähköttömiä laitureita on sähköistetty laiturialueiden saneerausten yhteydessä.

Rauman Sataman tekninen johtaja Timo Metsäkallas (vas.) ja Vertekin työnjohtaja Hannes Haapanen

Viimeisimpänä isona projektina Vertek on toteuttanut satama-alueen valaistusverkon saneerausta. Vuonna 2017 alkaneessa urakassa aletaan olemaan nyt loppusuoralla.

  • Alueelle on asennettu uusia keskuksia ja 90 prosenttia mastoista on jo saanut uudet LED-valoheittimet. Maailma on mennyt todella paljon eteenpäin, sillä vielä viisi vuotta sitten ei oikein löytynyt hyviä heittimiä noin 30 metrin korkuisiin mastoihin, Rauman Satama Oy:n tekninen johtaja Timo Metsäkallas kertoo.
  • Saneeraus aloitettiin vanhan laiturin puolelta ja edellisvuonna tehtiin junaratalinjaa. Tämän vuoden aikana on toteutettu porttialue ja öljylaiturin puoli. Lisäksi muutamassa paikassa olisi tarve lisämastoille, jotta valaistus olisi kaikilla alueilla riittävä.

LEDien myötä energiatehokkuus paranee huomattavasti. Metsäkallas laskee LED-heittimillä säästettävän sähkönkulutuksessa noin kolmanneksen.

  • Käytämme vuositasolla sähköä noin 2500 megawattituntia, josta noin 2000 menee valaistukseen. Se on kuulemani mukaan suurin pirtein saman verran kuin pieni kunta käyttää katuvalaistukseen. Toki meillä valaistusvoimakkuuden vaade on 30 luksia, kun taas kaupunkialueella se on huomattavasti pienempi eli noin 10-15 luksia. Lisäksi nyt valoteho ja värilämpötilat ovat entistä paremmat, Metsäkallas sanoo.
  •  LEDien myötä myös kunnossapitotarve vähenee, sillä uusien valojen pitäisi kestää laskennallisesti jopa 20 vuotta. Aiemminhan satama-alueella on edetty polttimoiden vaihtojen osalta noin kolmen vuoden syklissä.
     

Työskentelyä ääriolosuhteissa – turvallisuus ennen kaikkea

Satama-alue on oma maailmansa, jossa ympäristö ja toiminta määrittelevät paljon. Porttien sisäpuolella operoi Rauman Satama Oy:n lisäksi useita eri satamatoimijoita. Alueen ja henkilöstön tunteminen helpottavat arjen toimintaa.

  • Meillä Vertek Sähköpalvelu Oy:n Kalle Mäenpää tuntee alueen läpikotaisin, sillä hän tekee sähkötöitä käytännössä kaikille alueen toimijoille. Käytämme satamassa muutenkin pääsääntöisesti samoja tekijöitä, jotka tuntevat työympäristön ja sen vaatimukset. Täällä kunnossapidon tarve on toki hyvin vähäinen, sillä järjestelmät toimivat hyvin niin valaistuksen kuin sähkönjakelunkin osalta, Haapanen kertoo.

Merikaupunkina Raumalla tuulee käytännössä vuoden jokaisena päivänä. Ensimmäisenä tuon tuulen vastaanottaa satama ja siellä työskentelevät. Etenkin talvisaikaan olosuhteet saattavat nousta hyvinkin haastaviksi.

  • Kun työskennellään 30 metrin korkeudessa, tuovat tuuli ja kovat pakkaset omat haasteensa. Työskentely kysyy asentajilta tietynlaista asennetta. Me tai Satama emme tingi turvallisuudesta, joten liian kovalla tuulella ei korkeuksiin nousta työskentelemään. Valaistus on myös osa satamaturvallisuutta, kun työskennellään raskaiden koneiden ympäristössä, Haapanen painottaa.

Maailman sähköistyessä entisestään, myös satama-alueella ollaan tiukasti ajan hermolla. EU:lla on menossa hanke, jonka pohjalta satamilla tulisi olla vuonna 2030 mahdollisuus tarjota konttilaivoille ja RoPax-matkustaja-aluksille maasähkösyöttö.

  • Valmistaudumme tulevaisuuden tarpeisiin. Maasähkön avulla laivojen ei tarvitse käyttää apukoneita toimintojen ylläpitämiseksi, joten kyseessä on tärkeä osa kestävää kehitystä. Hyvin todennäköisesti tulevaisuus tuo tullessaan myös esimerkiksi hybridinostureita, ja näillä tulisi kyetä operoimaan laiturialueella sähkön avulla. Näitä projekteja, kuten menossa olevaa valaistusverkon saneerausta, suunnittelemme yhdessä Vertekin kanssa, Metsäkallas sanoo.

Ajankohtaista

Mika Niemi nauttii työsuhde-etuna kauniista kesäisistä maisemista. Työpäivät vierähtävät katoilla, sillä keväästä syksyyn hän keskittyy aurinkopaneelien asennuksiin.

Toimitusjohtaja Jarno Salmisen pääkirjoitus VSV-konsernin asiakaslehdessä.

Vastaat paikallisen tiimin johtamisesta, asiakassuhteista ja projektien toimituksista.

Tehtäviisi kuuluu mm. esihenkilötyöt, projektien hoito ja työsuunnittelu, asiakasyhteistyö sekä tarjouslaskenta.