Positiivinen tulos haasteista huolimatta – Vertekin vuosi 2022

Liiketoiminnan kasvu jatkui kuluneena vuonna edelleen voimakkaasti. Asema ydinalueilla parani ja loppuvuodesta solmitut jatkosopimukset avainasiakkaiden kanssa antavat hienon signaalin asiakastyytyväisyydestä. Yhdessä nämä vahvistavat tulevaisuuden näkymiä. Liiketoiminnan tulos nousi koronapandemiasta ja Ukrainan sodan aiheuttamista haasteista huolimatta vahvasti positiiviseksi sekä Vertekin että Vertek Sähköpalvelun osalta.

Tietoliikennepalvelut laajenivat Satakuntaan


Vertekin tietoliikennepalveluiden tarjooma laajeni kuluneena vuonna Satakunnan alueelle Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kanssa tehdyn liiketoimintakaupan johdosta. Toukokuun alusta alkaen VSP:n Eurajoen alueen verkonrakennus- ja käyttötoiminnot siirtyivät Vertekin tuotettavaksi. Järjestely vahvistaa laadukasta tietoliikennepalveluiden tarjoomaa ja uusi maantieteellinen alue avaa mahdollisuuksia kasvulle.

Panostukset näkyvät asiakastyytyväisyydessä


Kaikki neljä (ISO9001, ISO14001, ISO27001 ja ISO45001) laatujärjestelmää auditoitiin loppuvuodesta ilman yhtään poikkeamaa. Vahvat panostukset liiketoimintaan näkyvät sekä tehokkuuden että asiakastyytyväisyyden parantumisena. Vuoden aikana muun muassa hankinnan toimintoja kehitettiin niin omin voimin kuin ulkopuolisten asiantuntijoidenkin tukemana.


Sähköisen liikenteen palvelut vahvistuvat


Liikenteen sähköistyminen jatkui voimakkaasti vuonna 2022. Kasvu näkyi Vertek Sähköpalvelun tuottamien latauspalveluiden lisääntyneenä kysyntänä. Vuoden loppupuolella palvelutarjoomaa laajennettiin Satakunnan ja Vakka-Suomen alueilta Turun seudulle. Vertek Sähköpalvelun panostukset sekä palvelutarjooman kehitykseen että resursseihin ovat merkittäviä. Palveluista odotetaankin kuluvana vuonna voimakasta kasvua, jota vahvistaa yhteistyö suunnitteluliiketoiminnan kanssa.

Ajankohtaista

Voimahahmo-juttusarjassa tutustumme konsernimme arjen supersankareihin.

Etsimme nyt Loimi-Hämeen yksikköömme uutta liiketoimintajohtajaa.

Vertek Oy:n ja Vertek Sähköpalvelu Oy:n vuosi 2023

Sähköautojen latauspisteet ovat pian arkea jokaisessa taloyhtiössä.