Kymmenen suurimman joukkoon

Vertekin toiminta laajentui vuoden 2020 aikana, kun Sallila Sähköasennus Oy sulautui yhtiöön 31.12.2020. Samalla Sallila Energiasta tuli Vertekin kolmas omistaja.

  • Tämä oli johdonmukainen askel strategiassamme ja tukee molempien tavoitteita . Yhteneväiset liiketoiminnot ja Sallila Sähköasennuksen maantieteellinen toiminta-alue Loimaalla ja Satakunnassa vahvistavat asemaamme ja kilpailukykyämme, Vertek Oy:n toimitusjohtaja Simo Rosendahl kertoo 

Sulautumisen myötä yhtiöön tuli 40 uutta työntekijää, yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi noin 45 miljoonaan euroon ja Vertek nousee toimialan kymmenen suurimman yrityksen joukkoon Suomessa. 

  • Integraatiotyö organisaatioiden välillä käynnistettiin alkusyksystä ja vuoden alusta olemme toimineet yhtenä yhtiönä. Integraatio työ jatkuu luonnollisesti vielä vuonna 2021. Vertekin johtoryhmään nousi Sallila Sähköasennuksen liiketoimintajohtaja Jiri Tähkänen. Lisäksi Sallila Energian toimitusjohtaja Tarja Heinonen valittiin syksyllä Vertekin hallitukseen.

VAHVA KATSE TULEVAISUUTEEN

Vertekin liikevaihdon kasvu jatkui vuonna 2020, ja kasvua edelliseen vuoteen tuli 32,5 % . Pitkien raamisopimusten päättyminen teki vuodesta taloudellisesti haasteellisen.

  • Toimialalle liikevaihdon vaihtelut vuosien välillä ovat tyypillisiä . Tämä johtuu usein monivuotisten raamisopimusten tu - loutumisista, mutta olemme viime vuosina saaneet aikaan myös tasaista ja kestävää kasvua, Rosendahl toteaa.
  • Vertek Sähköpalvelun liikevaihto kasvoi 62 % ja tulos nousi positiiviseksi tappiollisen edeltävän vuoden jälkeen. Koko Vertek-konsernin liikevaihto on historian suurin, kasvua tuli 37 %, 23 miljoonasta eurosta 31,6 miljoonaan euroon. 

Toimitusvarmuuden ja myrskyihin liittyvien valmiusmallien ja -prosessien eteen on tehty runsaasti töitä yhdessä kumppaniasiakkaidemme kanssa. 

"Kehitystyö on tuottanut konkreettisia tuloksia, tästä iso kiitos kuuluu erityisesti sitoutuneelle henkilöstöllemme." Simo Rosendahl Vertek Oy:n toimitusjohtaja

Sähköautojen latauspisteiden kysyntä kasvoi. Vertek teki runsaasti kartoituksia sekä toimituksia yrityskiinteistöihin ja asunto-osakeyhtiöihin. 

  • Sähköisen liikenteen markkinassa tapahtuu lähivuosina merkittävästi kasvua ja muutoksia. Omalla ydinalueellamme olem me ainoa toimija, joka pystyy toimittamaan kokonaispalveluna kartoituksen, suunnittelun, toimituksen, asennuksen ja valvonnan sekä mahdolliset viankorjaukset .

Ajankohtaista

"Vahvat panostukset näkyvät tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden parantumisena." Simo Rosendahl, toimitusjohtaja, Vertek

Vertek on valittu Vakka-Suomen Voiman maakaapelointiurakan urakoitsijaksi. Vakka-Suomen Voima vahvistaa sähköverkkoaan kaapeloimalla vanhoja…

Mitä toimenkuvaasi kuuluu? Tietoliikenneverkon kunnossapitoa ja rakentamista yhdessä kuuden hengen tiimin kanssa. Huolehdin, että VSP:n ti…