Tietoliikenneverkon kunnossapito

Vertek huolehtii suunnittelemastaan ja rakentamastaan tietoliikenneverkosta ammattitaidolla ja vahvalla osaamisella. 

Televerkon kunnossapidollisiin toimiin kuuluu mm.

  • ennakoivat huoltotarkastukset, joiden mukaan suunnittellaan toimpiteet
  • vuosihuollot
  • viankorjaukset
  • kaapelinäytöt (kaivulupa.fi & johtotieto)

Vertek huolehtii asiakkaidensa yhteyksistä 24/7