Käytönjohtajapalvelut

Hyvä sähkölaitteiston omistaja: onko sinulla sähkölaitteistoja, jotka vaativat käytönjohtajan?

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytönjohtaja, kun:

  • sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (≤ 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa itsessään on suurjännite
  • sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Meillä on käytönjohtajuudesta pitkä ja monipuolinen kokemus. Suunnittelemme asiakkaan kanssa kunnossapitosuunnitelman aina sähkölaitteisto kohtaisesti.