Käytönjohtajuus

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytönjohtaja kun:

  • sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (≤ 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa itsessään on suurjännite
  • sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Tarjoamme kattavia, asiakaskohtaisesti räätälöityjä, käytönjohtajuus- ja kunnossapitopalveluja. Palveluidemme avulla pystyt varmistamaan sähkölaitteistosi turvallisen ja häiriöttömän käytön.