VERTEKin arvot

Luotettavuus

VERTEK on luotettava yhteistyökumppani asiakkaille, yhteistyöyrityksille ja henkilöstölle. Toiminta vastaa markkinoinnin lupauksia ja toiminnassa noudatetaan eettisiä periaatteita. Täytämme yhteiskuntavelvoitteemme.

Asiakaslähtöisyys

VERTEK seuraa asiakkaiden tarpeita, niiden muuttumista ja kehittymistä sekä vastaa tarpeisiin palvelullaan ja tuotteillaan.

Yhteistyö

Toiminnan lähtökohtana on hyvä ydinosaaminen ja muiden yritysten kanssa muodostetut yhteistyöverkostot. Yhteistyö asiakkaiden kanssa kehittää meitä ja lujittaa asiakassuhteita.

Toiminnan laatu

VERTEK pyrkii jokaisen tuotteensa ja palvelunsa osalta laadukkaaseen suoritukseen ja lopputulokseen. Koko henkilöstön velvollisuus on luoda edellytyksiä laadun tuottamiseen ja tuottaa laatua.

Kehittyminen

VERTEK ja sen henkilökunnan yhteinen velvollisuus on kehittää yritystä, sen tuotteita, palveluja ja toimintoja. VERTEK on valmis tukemaan ja edistämään kaikkien niiden työntekijöiden kehittymistä työssään, jotka auttavat VERTEK Oy:tä kehittymään.

Ympäristövastuu

Kunnioitamme ympäristöä teknisten järjestelmien rakentajana ja jokaisen työntekijän velvollisuus on omassa toiminnassaan ottaa huomioon ympäristösuojelun vaatimukset. Kehitämme toimintaamme yhä ympäristömyötäisemmäksi.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8