Tievalaistuksen kunnossapito

Kunnossapitosopimus

Tievalaistuksen kunnossapidon tavoitteena on ylläpitää valaistusta, joka on laadukasta, turvallista, energiataloudellista ja kuhunkin tarkoitukseen tarkoituksenmukaista.

VERTEK tarjoaa asiakkailleen räätälöityä kunnossapitosopimusta, jonka sisältö ja laajuus määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan.

Huolto ja kunnossapito-ohjelma

 • Suunnitelma kunnossapito- ja huoltotöiden toteuttamiseksi
 • asiakirjojen, piirustusten, karttoja ja asiakirjojen hallinta ja ylläpito
 • Kunnossapitotoimenpiteiden raportointi
 • Asiantuntija-apu ja kunnossapidon kehittäminen

Lampunvaihtohuollot

 • säännölliset lampunvaihtohuollot, joissa rikkinäiset lamput vaihdetaan uusiin tai
 • suunnitelmalliset ryhmävaihdot, jossa katuosuuksittain vaihdetaan kaikki lamput

Huoltotyöt

 • valaistusverkossa ilmenneiden vikojen korjaukset
 • liikennevaurioiden korjaukset - korjaustyöt myös työajan ulkopuolella

Kuntotarkastukset

 • valaistusverkon kunnon arvioimiseksi suoritettavat tarkastukset, joissa kartoitetaan tekninen kunto ja valaistuksen taso
 • tarkastuksista ja mittauksista laaditaan pöytäkirjat
 • tuloksena kuntoarvio, jossa mukana mm. ehdotukset tulevista ja tarpeellisista huoltotoimenpiteistä ja perusparannuksista
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8