Mastotyöt

VERTEK toteuttaa mastoasennuksia sekä mastolaitteiden huolto ja kunnossapitotöitä.

GSM-tukiasemien asennukset

  • antennien asennus ja suuntaus
  • kaapeleiden asennukset ja liitokset
  • laitetilan laiteasennukset

Mastojen tarkastukset

  • Tikkaiden ja muiden mekaanisten osien määräaikaistarkastus
  • Mastossa olevien laitteiden kiinnitysten ja rakenteiden tarkastus
  • Mastolaitteiden kunnossapitotyöt
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8