Maastosuunnittelu ja kartoitus

Maastosuunnittelupalvelut

  • maankäyttö- ja johtoaluesopimusten teko
  • maastosuunnittelu ja linjaukset
  • 0.4 kV ja 20 kV jakeluverkkojen rakennesuunnittelu
  • televerkkojen rakennesuunnittelu

Paikannus ja kartoitus

  • maastossa olevien verkkojen paikannus, paikatietojen keruu ja kartoitus takymetrillä ja GPS-laitteistolla
  • mittaustietojen tarkastus karttapohjaan nähden ja atribuuttitietojen antaminen asiakkaan tarpeiden mukaisesti
  • kerättyjen mittaustietojen käsittely ja siirto asiakkaan järjestelmän vaatimaan formaattiin
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8