Kiinteistöjen IT-verkot

T-verkkojen rakentaminen

  • olemassa olevien verkkojen saneeraus ja laajentaminen
  • lähiverkkojen kaapelointi ja johtoteiden asennukset
  • laitekaappien asennukset ja kalustukset
  • työasemapisteiden asennus ja kalustus
  • valokaapeliyhteyksien asennukset ja liitokset
  • verkon käyttöönottomittaukset

IT-verkojen huolto- ja kunnossapito

  • kaapeliasennusten mittaus ja vian haku
  • valokaapeliyhteyksien testaus ja korjaus
  • parikaapeliverkkojen mittaukset
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8